Bayside Radio Podcast: ICAN

February 12, 2019 - 1995 views

Meinir Evans talks to Bayside Radio's Jeff Pearson about the new ICAN project.

ICAN Centre Volunteering Initiative

We are inviting applications to become part of the ICAN Centre teams from people from all walks of life, from people who are already working within the Third Sector supporting organisations, to dedicated individuals who could offer their time, to students and Health Board Robins or retired professionals who want to be part of this huge and innovative new venture.

Full training and induction will be provided, and you will be required to supply a current DBS Certificate or be happy for us to apply for a DBS Certificate on your behalf.  The Supervisor Session staff will be paid on an hourly range basis and Volunteers will be paid their expenses (up to 15 miles each way from the sites).

ICAN Information Session Wednesday 20th February 5.30pm at Main Reception, Ysbyty Glan Clwyd, LL18 5UJ

Tudalen SaesnegEnglish page: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/97914

For more information please contact Meinir Evans, Project Coordinator on meinir.evans@mantellgwynedd.com

YMGYRCH GWIRFODDOLI CANOLFAN MEDRAF I

Rydym yn gwahodd ceisiadau I fod yn rhan o’n Timau Medraf I gan unrhyw un sydd dros 18 mlwydd oed, gan bobl sy’n gweithio o fewn Mudiad Trydedd Sector, neu unigolyn brwdfrydig fyddai’n hoffi helpu a rhoi o’u hamser, neu fyfyrwyr a Gwirfoddolwyr y Bwrdd Iechyd fyddai’n hoffi ychydig o brofiad o weithio mewn maes gwahanol, neu berson proffesiynnol sydd wedi ymddeol gyda’g amser sbar?

Rhoddir hyfforddiant llawn a sesiwn Anwytho I bob aelod o’r Tim a gofynnir I chi ddangos Tystysgrif DBS sydd wedi ei dyddio o fewn y flwyddyn ddiwethaf.  Os nad oes gennych Dystysgrif gall Canolfan Medraf I wneud cais ar eich rhan.  Cynigir taliad ariannol fesul yr awr I’n Arolygwyr Sesiwn, a telir costau trafaelio I’n Gwirfoddolwyr (hyd at 15 milltir bob ffordd o’r safle).

Sesiwn Wybodaeth Medraf I Dydd Llyn 11eg Chwerfror, Dydd Mercher 20fed Chwerfror 5.30pm Am Prif Dderbynfa, Ysbyty Glan Clwyd, LL18 5UJ

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Meinir Evans, Cyd-lynydd y Prosiect ar meinir.evans@mantellgwynedd.com

Tudalen Gymraeg / Welsh page: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/97915

Broadcast in full on Jeff's Afternoon Show Tuesday 12th February at 1pm.

Comments(0)

Log in to comment