Colwyn Bay: Free Defibrillator Training

December 23, 2018
On January 23, 2019
18:00 - 20:00
The Station Pub
1 Station Road
LL29 8BP, Colwyn Bay
Free Defibrillator training for Colwyn BID levy paying business owners and their employees.
A defibrillator is able to restart the heart during a cardiac arrest and can save lives. When used, the survival rate can increase to 50%, but a speedy response is crucial. Free training will be provided on how to use Defibrillators, for Colwyn BID levy paying business owners and their employees.
Numbers are limited so please ensure you book your place.
Hyfforddiant Diffibriliwr am ddim, I perchnogion busnesau lleol sy'n talu ardoll AGB Colwyn a'i gweithwyr
Gall diffibriliwr ailgychwyn y galon yn ystod ataliad ar y gallon ac yn gallu achub bywydau. Pan ddefnyddir y gyfradd oroesi gall gynyddu I 50%, ond mae ymateb cyflym yn holl bwysig. Dyma hyfforddiant am ddim ar sut i ddefnyddio diffibrilwyr, I perchnogion busnesau sy'n talu ardoll AGB Colwyn a'i gweithwyr.
Mae'r niferoedd yn gyfyngedig felly gwnewch yn siwr eich bod yn archebu eich lle.

Comments(0)

Log in to comment